CONSPIRATIA MILNER-FABIANA

Cum o elită internaţională acaparează şi distruge Europa,

 America şi lumea întreagă

I  deutsch                        English                        français                        polski

 

 

Adevărul pe care puterea financiară, politicienii şi presa nu vor să-l aflaţi!

 

 

Grupul Milner şi Societatea Fabiană sunt două organizaţii înrudite înfiinţate spre sfârşitul anilor 1800 de către interese bancare şi industriale cu scopul de a răsturna ordinea stabilită şi de a impune un guvern mondial socialist stăpânit de acestea.

 

Conspiraţia Milner-Fabiană documentează fondul istoric, înfiinţarea, dezvoltarea, interactivitatea şi efectul asupra lumii al acestor două organizaţii şi reţelei lor de putere şi influenţă.

 

Lucrarea arată deasemenea că sus-numitele interese au tras sforile în spatele multor evenimente majore ca revoluţia comunistă din Rusia şi cele două războaie mondiale, precum şi în spatele anumitor organizaţii de faţadă ca Consiliul pentru Relaţii Externe (Council on Foreign Relations) şi organizaţia soră cu acesta, Chatham House (RIIA), Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Uniunea Europeană şi Uniunea Mediterană (Uniunea pentru Mediterană).

 

Aceleaşi interese au acţionat şi ca maeştri păpuşari în spatele liderilor mondiali de la Winston Churchill şi Clement Attlee până la F D Roosevelt, Bill Clinton, Barack Obama şi mulţi alţii.

 

În efortul lor neîncetat de a stăpâni lumea, aceste interese împreună cu reprezentanţii şi colaboratorii lor au pretins că ar fi motivate de „binele public”, construind o reţea mondială de fundaţii „filantropice” în sprijinul acestei false pretenţii. În realitate, toate organizaţiile înfiinţate de ele sunt demascate ca unelte de propagandă de masa, manipulare şi control, în timp ce programele politice promovate de ele au avut efecte catastrofale asupra lumii, inclusiv şomajul masiv, sărăcie, pierderea identităţii culturale şi etnice, distrugerea mediului înconjurător precum şi conflict cultural, rasial şi religios fără precedent.  

 

Autorul este un istoric şi cercetător independent al cărui experienţă directă obţinută sub regimul socialist din Europa de Răsărit şi cercetări ample executate în Occident, l-au furnizat cu o pătrundere deosebită nu numai faţă de relaţiile dintre interesele financiare internaţionale şi fostele regimuri socialiste dar şi dintre aceste interese şi renaştera socialismului în regiune. Precum arată datele prezentate în lucrarea sa, această renaştere face parte din evenimente internaţionale dirijate care duc la un guvern mondial socialist în slujba unei elite parvenite.     

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-0-9574262-0-7

 

 

 

 

 

Citiţi mai

mult:

 

           Introduction

 

Ch 1    Socialism

 

Ch 2    The Fabian Conspiracy

 

Ch 3    The Labour Party

 

Ch 4    The Council on Foreign Relations

 

Ch 5    Chatham House (RIIA)  

 

Ch 6    The UN Scam

 

Ch 7    The EU Scam

 

Ch 8    Immigration

 

Ch 9    Multiculturalism

 

Ch 10   Islamization

 

 

Blogs:

 

milnerfabianconspiracy.wordpress.com

 

fabiansociety.wordpress.com

 

labouruk.wordpress.com 

 

 

Copyright © 2012